Skip to main content
In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
 

ECNI

 

Flag of LatviaVai esmu ticis diskriminēts?

Jūs esat ticis diskriminēts, ja pret jums kāds ir izturēsies netaisnīgi jūsu:
 

 • rases (tostarp jūsu ādas krāsas, rases, nacionalitātes, etniskās vai nacionālās izcelsmes vai būšanas par Īrijas klejotāju kopienas locekli),
 • vecuma,
 • invaliditātes,
 • dzimuma (tas attiecas uz vīriešiem, sievietēm, precētiem cilvēkiem, reģistrētiem civilpartneriem, transseksuāliem cilvēkiem un grūtniecēm),
 • reliģisko uzskatu vai politiskās pārliecības,
 • vai seksuālās orientācijas dēļ.


Ja pret jums kāds ir izturējies sliktāk nekā pret kādu citu jebkura šeit minētā iemesla dēļ, jums vajadzētu ar mums sazināties, lai saņemtu konsultāciju par tiesību aktiem par līdztiesību.

Kā mani aizsargā tiesību akti par līdztiesību?

 

Tiesību akti par līdztiesību jūs aizsargā pret netaisnīgu izturēšanos tālāk minētajās situācijās:
 
 • Meklējot darbu — piemēram, uzaicināšana uz interviju, intervēšana vai nepieņemšana darbā
 • Darbā — saistībā ar algas likmi, tiesībām uz atvaļinājumu, slimības naudu, pārtraukumiem un darbalaika stundām, izturēšanos pret jums darbavietā, piemēram, izturēšanos pret jums, gaidāt bērnu vai ja jums ir kaut kāda invaliditāte, atlaišanu no darba vai jūsu izvēlēšanos štatu samazināšanai
 • Izmantojot pakalpojumus, piemēram, viesnīcā, klubā, veikalā vai bārā, saņemot medicīnisko palīdzību pie ārsta, zobārsta vai slimnīcā vai kārtojot izglītību saistītos jautājumus
 • Atrodot mājokli — piemēram, īrējot vai iegādājoties mājokli un/vai saņemot piekļuvi telpām


Likumi ir nedaudz atšķirīgi atkarībā no konkrētā netaisnīgās izturēšanās vai diskriminācijas veida. Mēs vēlamies jūs lūgt sazināties ar mums pēc iespējas ātrāk pēc incidenta, lai mēs varētu jums palīdzēt izvērtēt savas iespējas un nolemt, ko darīt. Ja nepieciešams, sazināšanās laikā ir pieejami tulkošanas pakalpojumi.

 

Kā man var palīdzēt Vienlīdzības komisija?

 

Ja domājat, ka esat ticis diskriminēts, mēs nodrošinām konfidenciālu bezmaksas konsultāciju.

Mēs sniegsim jums padomu, kas varbūt palīdzēs atrisināt situāciju. Dažos gadījumos mēs palīdzēsim jums sūdzību par nelikumīgu diskrimināciju iesniegt tribunālā vai tiesā.

Tikai tribunāli/tiesas nolemj, vai izturēšanās, par ko sūdzējāties, ir nelikumīga diskriminācija.  Tribunāli un tiesas ir neatkarīgas institūcijas, kuras nav saistītas ar Vienlīdzības komisiju. Sūdzības ir jāiesniedz stingri noteiktās laikā robežās.  Kopumā, sūdzības jāiesniedz trīs mēnešu laikā, ja sūdzaties par kādu problēmu saistībā ar nodarbinātību, vai sešu mēnešu laikā, ja sūdzība ir par pakalpojumu.

Vairums lietu, kurās mēs palīdzam, tiek atrisinātas vēl pirms izskatīšanas tiesā. Vairumā Komisijas atrisināto lietu tika panākta apņemšanās sadarboties ar darba devēju vai pakalpojumu sniedzēju, lai uzlabotu praksi un veicinātu iespēju vienlīdzību.

Piemēri diskriminācijas gadījumiem, kuros esam palīdzējuši
 

 • Kāds portugālietis iesūdzēja Belfāstas naktsklubu tiesā, jo šveicars viņu aizskāra un apsaukāja rasistiskos vārdos.
 • Kādam jaunam miesniekam tika piešķirti £ 30 000 pēc tam, kad kolēģi bija viņu rasistiski aizskāruši


Lai iegūtu papildu informāciju, sazinieties ar darbinieku, kas nodarbojas ar konsultāciju sniegšanu par diskriminācijas jautājumiem (Discrimination Advice Officer), zvanot pa tālruni 028 90 500600  vai rakstot uz e-pastu: dao@equalityni.org vai information@equalityni.org

Ja nepieciešams, varat lūgt izmantot mūsu tulkošanas pakalpojumus. Informāciju var sniegt arī citos formātos un citās valodās.

 

Noderīgas saites

 

 • Darba attiecību aģentūra sniedz objektīvu un konfidenciālu nodarbinātības attiecību pakalpojumu indivīdiem, saistībā ar viņu darba tiesībām. Šī aģentūra arī aktīvi iesaistās strīdu atrisināšanā, izmantojot tās samierināšanas, mediācijas un šķīrējtiesas pakalpojumus.
 • Migrantu centrs Ziemeļīrijā ir, kas strādā, lai nodrošinātu to, ka Ziemeļīrija ir patīkama vieta imigrantiem, bēgļiem un patvēruma meklētājiem..


Citas galvenās valdības organizācijas
 

 • Imigrācijas un pilsonības direktorāts (IND, Immigration and Nationality Directorate) — Iekšlietu ministrijas aģentūra, kas nodarbojas ar atbilstības noteikumiem saistībā ar vīzu saņemšanu un imigrāciju;
 • Iekšlietu ministrija — sniedz imigrācijas pakalpojumus, piemēram, izsniedz vīzas, atļaujas palikt un apmesties uz dzīvi valstī un piešķir pilsonību. Iekšlietu Ministrija piedāvā arī palīdzības tālruņa līniju darba ņēmējiem — 03001234699.
 • Bryson One Stop dienests — bēgļu padomes (AK) nodarbināts apakšuzņēmējs padomu un atbalsta sniegšanai trūcīgiem patvēruma meklētājiem, kad viņi lūdz palīdzību, izmantojot Valsts patvēruma meklētāju atbalsta dienestu.
 

Vai jūs esat bijis rasisma naida nozieguma upuris?

 

Rasu naida noziegums ir ikviens incidents, kas noticies pret jums vai jūsu īpašumu etniskās izcelsmes dēļ.

Rasisma incidentiem ir dažādi veidi, piemēram, personiskie uzbrukumi, jūsu mājas vai īpašuma bojāšana, kā arī verbāli apvainojumi, naidīgas vēstules vai rasisma skrejlapu un materiālu izplatīšana.

Par rasisma naida noziegumiem jūs varat noskaidrot vairāk Ziemeļīrijas Policijas pakalpojumu tīmekļa vietnē


Kas man jādara, ja esmu kļuvis par rasu naida nozieguma upuri?

Ja esat kļuvis par rasisma incidenta upuri, jūs varat zvanīt policijai uz 101. Ārkārtas gadījumā vienmēr zvaniet 999.

Ja vēlaties, lai policija uzzina par naida noziegumu, bet jūs nevēlaties par to ziņot pats, kāds cits var ziņot jūsu vietā – tā tiek saukt par trešās puses ziņošanu.

Ja jūsu mājām ir uzbrukts jūsu rases dēļ, jums var piemērot personiskos un mājas aizsardzības pasākumus saskaņā ar Naida incidentu praktisko darbību (HIPA)plānu.


Kāda ir Vienlīdzības komisijas loma saistībā ar rasisma naida noziegumiem?

Lai gan komisija tieši nenodarbojas ar naida noziegumiem, tā ar savu politiku strādā, lai ietekmētu Ziemeļīrijas izpildvaru un citas viras, lai ieviestu pasākumus, kuri palīdzētu atklāt rasisma un naida noziegumus. Lai uzzinātu vairāk, skatiet komisijas prioritātes un ieteikumus saistībā ar rasu vienlīdzību

 

 Padoma lūgšana

Ja jums nepieciešama informācija un padoms, lūdzu, aizpildiet tālāk esošo veidlapu vai sazinieties ar mums. Visa jūsu iesniegtā informācija ir konfidenciāla un, ja vēlaties, lai mēs ar jums sazināmies, lūdzu, informējiet, kādā veidā to būtu vislabāk darīt. Jums nav mums jāsniedz nekāda personiska informācija — un ja to nedarīsiet, mēs nevarēsim jūs identificēt.