Skip to main content
In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
 

ECNI

 

Flag of SlovakiaBoli ste diskriminovaní, ak sa k Vám správali nespravodlivo kvôli?
 

 • Vašej rase (vrátane farby Vašej pleti, rasy, národnosti, etnického alebo národnostného pôvodu alebo kvôli členstvu v komunite Irish Travelling community)
 • veku
 • zdravotnej nespôsobilosti
 • pohlaviu (týka sa mužov, žien, ženatých alebo vydatých osôb, registrovaných partnerov, transsexuálnych osôb a tehotných žien)
 • viere alebo politickým názorom 
 • sexuálnej orientácii

 

Ak sa k Vám správali horšie ako niekomu inému kvôli niektorému z uvedených dôvodov, mali by ste sa s nami poradiť ohľadne zákonov o rovnoprávnosti.
 

Ako ma chránia zákony o rovnoprávnosti?

Zákony o rovnoprávnosti Vás chránia pred nespravodlivým zaobchádzaním v prípadoch, ak:
 
 • Si hľadáte prácu – napríklad pri pozvaní na pohovor, počas pohovoru alebo pri nezískaní pozície
 • V práci – Vaša výplata, právo na dovolenku, platba počas práce neschopnosti, prestávky a pracovná doba, ako sa k Vám správajú v práci napríklad, ak ste tehotná alebo máte nejaký zdravotný hendikep, pri strate práce alebo ste vybraný/á v prípade prepúšťania
 • Pri využití služieb ako sú hotel, obchod alebo bar, pri poskytovaní zdravotných služieb u doktora, zubára, v nemocniciach alebo pri riešení vzdelávania detí
 • Pri hľadaní ubytovania, pri kúpe, prenájme alebo vstupe do týchto priestorov

 

Zákony mierne variujú v závislosti od druhu nespravodlivého zaobchádzania alebo diskriminácie, s ktorými ste sa mohli stretnúť. Žiadame Vás, aby ste nás kontaktovali hneď po prípadnom incidente, aby sme Vám mohli pomôcť pri zvážení možností a riešení Vášho problému. V prípade potreby máme k dispozícii aj prekladateľské služby.

 

Ako Vám môže Komisia pre rovnoprávnosť pomôcť?

 

Ak si myslíte, že ste boli diskriminovaní, poskytneme Vám bezplatne dôveryhodné poradenstvo.

Poradíme Vám ako môžete vyriešiť Vás problém.  V niektorých prípadoch Vám pomôžeme napísať na tribunál alebo súd sťažnosť na diskrimináciu.

Iba tribunál alebo súd môže rozhodnúť, či bola Vaša sťažnosť na diskrimináciu oprávnená.  Tieto orgány sú samostatné a nezávislé od Komisie pre rovnoprávnosť.  Sťažnosti musia byť podané v presnej časovej lehote.   Vo všeobecnosti musia byť sťažnosti podané v priebehu troch mesiacov , ak sa sťažujete v oblasti pracovno-právnej , alebo v priebehu šiestich mesiacov , ak sa Vaša sťažnosť týka služieb.

Väčšina prípadov, pri ktorých pomáhame, sa vyrieši ešte pred súdnym konaním. Vo väčšine vyriešených prípadov sa Komisia zaviazala riešiť so zamestnávateľom alebo poskytovateľom služby zlepšenie postupov a umožnenie rovných možností. 

Uvádzame prípady diskriminácie, ktoré sme riešili:

• Portugalčan žaloval nočný klub v Belfaste, pretože ochranka v klube ho obťažovala rasistickými narážkami.
• Mladý mäsiar dostal odškodné vo výške £30,000 potom, čo ho kolegovia rasovo napadli.

Pre viac informácií kontaktujte Pracovník pre poradenstvo pri diskriminácii na 028 90 500600.  alebo emailom: dao@equalityni.org alebo information@equalityni.org

V prípade potreby si môžete u nás vyžiadať prekladateľa. Informácie môžete dostať v rôznych formátoch ako aj v rôznych jazykoch.
 

Odkazy na užitočné stránky

 

 

Ďalšie významné vládne orgány

 

 • Ministerstvo vnútra - Poskytuje imigračné služby ako víza, povolenia na pobyt, usídlenie a štátne občianstvo. Poskytujú tiež telefonické poradenstvo pre zamestnancov - 03001234699
 • Bryson One Stop Service - Pod-dodávateľská organizácia pre výbor pre azylantov vo Veľkej Británii, ktorá poskytuje poradenstvo a podporu pre azylantov v hmotnej núdzi pokiaľ žiadajú o pomoc prostredníctvom National Asylum Support Service.
 

Stali ste sa niekedy obeťou rasovej nenávisti?

Za rasovo motivovaný trestný čin sa považuje čin spáchaný voči Vám alebo Vášmu majetku kvôli Vášmu etnickému pôvodu.

Rasistické prejavy môžu mať rozličné formy, napr. fyzické napadnutie, poškodenie Vášho domu alebo iného majetku, ako aj slovné útoky, výhražné listy alebo šírenie letákov a materiálov s rasistickým obsahom.

Viac informácií o rasovo motivovaných trestných činoch nájdete na webovej stránke Policajných služieb Severného Írska


Čo by som mal/a urobiť, ak som sa stal/a obeťou rasovo motivovaného násilia?

Ak ste sa stali obeťou rasového násilia, môžete zavolať na Políciu na číslo 101. V prípade núdze volajte na číslo 999.

Ak chcete informovať Políciu o rasovej nenávisti, ale nechcete to nahlásiť Vy osobne, môže tak za Vás urobiť aj iná osoba - toto sa volá podanie správy treťou osobou.

Ak ste boli rasovo napadnutí vo svojom dome, je možné, že máte nárok na ochranné opatrenia podľa Plánu praktických opatrení pri rasovo motivovaných trestných činoch.


Aká je úloha Komisií pre rovnosť vo vzťahu k rasovo motivovaný trestným činom?

Hoci Komisia nerieši priamo prípady rasovej nenávisti, svojou stratégiou vyhľadáva a ovplyvňuje výkonných pracovníkom Severného Írska pri zavádzaní krokov v boji proti rasovej nenávisti a trestným činom s ňou spojených. Viac informácií  nájdete v prioritách a odporúčaniach Komisie v otázkach rasovej rovnosti.

 

 Žiadosť o poradenstvo

Ak potrebujete informácie a poradenstvo, vyplňte dole uvedený formulár, alebo nás kontaktujte. Všetky informácie, ktoré nám poskytnete, sú utajené - a ak chcete, aby sme Vás kontaktovali, napíšte nám, aká forma kontaktovania Vám vyhovuje najviac. Nemusíte uvádzať žiadne osobné informácie o sebe - ak nechcete, nemusíme poznať Vašu identitu.