Skip to main content
In order to provide complete functionality, this web site needs your explicit consent to store browser cookies. If you don't allow cookies, you may not be able to use certain features of the web site including but not limited to: log in, buy products, see personalized content, switch between site cultures. It is recommended that you allow all cookies.
 

ECNI

 

Flag of PolandCzy spotkała mnie dyskryminacja?


Z dyskryminacją mamy do czynienia, gdy ktoś traktuje nas niesprawiedliwie ze względu na:
 

 • rasę (co obejmuje: kolor skóry, rasę, narodowość i pochodzenie etniczne lub narodowe lub przynależność do społeczności wędrownej)
 • wiek
 • niepełnosprawność
 • płeć (co obejmuje: mężczyzn, kobiety, osoby zamężne, osoby pozostające w zarejestrowanym związku partnerskim, osoby transseksualne i kobiety w ciąży)
 • wyznanie lub przekonania polityczne
 • orientację seksualną


Jeżeli z któregoś z tych powodów ktoś traktuje cię gorzej niż innych, radzimy się z nami skontaktować, w celu otrzymania porady w zakresie przepisów o zakazie dyskryminacji.
 

Jak chronią mnie przepisy o zakazie dyskryminacji?

 

Przepisy o zakazie dyskryminacji chronią przed niesprawiedliwym traktowaniem, w sytuacjach takich jak:

 

 • Poszukiwanie pracy – np. zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną, przebieg rozmowy lub nieotrzymanie oferty pracy
 • Praca – stawka wynagrodzenia, uprawnienie urlopowe, zasiłek chorobowy, przerwy i godziny pracy, traktowanie w pracy np. w przypadku ciąży lub niepełnosprawności, utrata pracy lub możliwość jej utraty
 • Korzystanie z usług - np. z hotelu, klubu, sklepu lub baru, uzyskiwanie pomocy u lekarza lub stomatologa bądź w szpitalu lub przydział miejsca w placówce edukacyjnej dla dziecka
 • Znalezienie miejsca zamieszkania np - wynajęcie lub kupienie mieszkania bądź dostęp do niego


Przepisy różnią się nieznacznie, w zależności od tego, czego dotyczy doświadczane niesprawiedliwe traktowanie. Prosimy o kontakt z nami możliwie jak najszybciej po incydencie, pozwoli nam to przedstawić dostępne opcje i pomóc w podjęciu decyzji o dalszym działaniu. W razie potrzeby punkty kontaktowe oferują pomoc w zakresie tłumaczenia.

 

Jak może mi pomóc Komisja ds. Równości (ang. Equality Commission)?

Udzielamy bezpłatnych, poufnych porad osobom, które myślą, że spotkały się z dyskryminacją.


Udzielamy porad, które mogą pomóc w rozwiązaniu sytuacji. W niektórych przypadkach pomożemy we wniesieniu skargi na bezprawną dyskryminację do trybunału lub sądu.

Tylko trybunał / sąd może zdecydować, czy traktowanie z jakim się spotkalaś/eś spotkali stanowi bezprawną dyskryminację. Instytucje te są odrębne i działają niezależnie od Komisji ds. Równości. W składaniu skarg należy przestrzegać ściśle określonych terminów. Skargi związane z pracą należy składać w ciągu trzech miesięcy, a te związane z uslugami w ciągu sześciu miesięcy.

Większość spraw, w których pomagamy zostaje rozwiązana jeszcze przed wniesieniem sprawy do sądu. W większości rozwiązanych przypadków, pracodawca lub usługodawca zobowiązał się wobec Komisji do poprawy swojej praktyki działania i promocji równości szans.

Przykłady przypadków dyskryminacji, w których udzieliliśmy wsparcia

 

 • Portugalczyk pozwał do sądu klub nocny z Belfastu, którego bramkarz szykanował go I obrażal w rasistowski sposób.
 • Młody rzeźnik otrzymał 30 000 funtów, w związku z szykanami na tle rasowym, jakich dopuszczali się jego współpracownicy.

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy skontaktować się z Doradcą ds. Dyskryminacji (ang. Discrimination Advice Officer) pod nr tel. 028 90 500600 bądź wysyłając e-mail na adres: dao@equalityni.org lub information@equalityni.org

W razie takiej potrzeby świadczymy pomoc w zakresie tłumaczeń. Informacje możemy przekazywać w różnych formatach i językach.
 

Przydatne linki

 

 • Północnoirlandzkie Centrum Prawne (ang. Northern Ireland Law Centre) i Północnoirlandzka Komisja Praw Człowieka (ang. NI Human Rights Commission) przygotowały poradnik dla pracowników przyjezdnych. Pomoże ci on poznać swoje prawa i uprawnienia.
   
 • Agencja ds. Stosunków Pracy (ang. The Labour Relations Agency) świadczy osobom fizycznym bezstronne i poufne porady w zakresie przysługujących im praw wynikających ze stosunku pracy. Agencja odgrywa też aktywną rolę w rozwiązywaniu sporów świadcząc usługi rozjemcze, mediacji i arbitrażu.
 • Centrum Migrantów w Irlandii Północnej pracują na rzecz tego by Północna Irlandia była gościnnym miejscem dla imigrantów, uchodźców i osób ubiegających się o azyl.

 

Inne kluczowe organy rządowe

 

 • Bryson One Stop Service - Działa na zlecenie brytyjskiej Rady ds. Uchodźców, oferując porady i wsparcie ubogim osobom ubiegającym się o azyl, gdy zwracają się o pomoc do Krajowej Służby Pomocy Uchodźcom (ang. National Asylum Support Service)
 

Czy jestem ofiarą przestępstwa z nienawiści na tle przynależności rasowej?

Przestępstwo z nienawiści na tle przynależności rasowej to jakiekolwiek zajście, postrzegane jako działanie wymierzone w ciebie lub twoją własność na tle przynależności etnicznej.

Zajścia na tle rasowym mogą przybierać różne formy, jak napaść na ciebie, uszkodzenie twojego domu lub własności, a także obelgi słowne, e-maile z pogróżkami lub obieg rasistowskich ulotek i materiałów.

Więcej informacji na temat przestępstwa na tle przynależności rasowej znajdziesz na stronie Służby Policyjnej Irlandii Północnej (Police Service for NI)


Co należy zrobić w wypadku stania się ofiarą przestępstwa na tle przynależności rasowej?

Jeśli jesteś ofiarą przestępstwa na tle przynależności rasowej możesz skontaktować się z policją pod numerem 101. W razie nagłego wypadku zawsze dzwoń pod numer 999.

Jeśli chcesz, aby policja dowiedziała się o przestępstwie na tle przynależności rasowej, a nie chcesz dokonać zgłoszenia osobiście, sprawę może zgłosić za ciebie inna osoba – proces ten nazywa się zgłoszeniem przez osobę trzecią.

Jeśli twój dom został zaatakowany z powodu twojej rasy, możesz starać się o ochronę osobistą i środków w ramach progamu praktycznych działań dot. incydentów związanych z dyskryminacją rasową (Hate Incidents Practical Actions – HIPA).


Jaką rolę w kontekście przeciwdziałania przestępstwom na tle przynależności rasowej pełni Komisja ds. Równouprawnienia?

Chociaż Komisja nie zajmuje się bezpośrednio przestępstwami na tle przynależności rasowej, działa poprzez politykę wpływów na rząd Irlandii Północnej oraz inne instytucje w sprawie podejmowania działań zmierzających do rozwiązania problemu rasizmu oraz przestępstw na tle przynależności rasowej. Więcej informacji znajdziesz w sekcji Priorytety i zalecenia dot. równości rasowej (priorities and recommendations on racial equality).

 

 Prośba o poradę

Jeżeli potrzebują Państwo informacji lub porady, prosimy wypełnić poniższy formularz lub skontaktować się z nami. Wszystkie przekazane nam informacje są poufne – jeżeli chcą Państwo abyśmy skontaktowali się z Wami, prosimy podać nam, jaka metoda kontaktu jest dla Was najdogodniejsza. Nie muszą Państwo przekazywać nam swoich danych osobowych – w takim wypadku nie będziemy mogli ustalić Państwa tożsamości.